8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia MK 2 fizyka DR 8 j.polski AA 11 matematyka IT 3 j.niemiecki PK 12
2 8:50- 9:35 j.polski AA 11 e_dla_bezp LN 7 j.polski AA 11 wf-1/2 #c8 sgD2
wf-2/2 #d8 sgD1
geografia AB 6
3 9:45-10:30 godz.wych AK 4 religia ZS 5 chemia LK 7 wf-1/2 #c8 sgD2
wf-2/2 #d8 sgD1
wos DJ 2
4 10:35-11:20 j.angielski AK 1 matematyka IT 3 historia MK 2 fizyka DR 8 j.angielski AK 1
5 11:40-12:25 wf-1/2 #c8 sgD2
wf-2/2 #d8 sgD1
j.polski AA 11 j.niemiecki PK 6 biologia LK 7 chemia LK 7
6 12:35-13:20 wf-1/2 #c8 sgD2
wf-2/2 #d8 sgD1
j.angielski AK 2 matematyka IT 3 wos DJ 2 matematyka IT 3
7 13:30-14:15 religia ZS 6 p_angielski-1/2 AK 2 informatyka AK 9i j.polski AA 11 doradz. zaw.-1/2 MA 8
wspomaganie-2/2 IT 3
Drukuj plan
wygenerowano 2021-08-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum