Facebook

Przemówienie dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Środa, 16. Październik 2019 11:35

 

Witam zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i was, drodzy uczniowie. W Karcie Nauczyciela w 1982 r. zapisano, że 14 października każdego roku, w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej, uznany za święto wszystkich pracowników oświaty.

Jan Zamoyski już 400 lat temu wiedział, jakie są konsekwencje dobrego wychowania i edukacji. Do dziś jego słowa: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Odpowiedzialność nauczycieli jest ogromna. Młodemu pokoleniu potrzebne są autorytety. Dobry nauczyciel ukierunkuje dziecko na właściwe działanie, rozwinie u niego zdolności i zainteresowania. Ale wpoi też wartości, którymi należy kierować się w życiu. Sukcesem nauczyciela będą absolwenci, którzy potrafią radzić sobie i odnosić sukcesy w życiu dorosłym.

Współczesny nauczyciel nie może spocząć na laurach. Ciągle musi zdobywać nowe kompetencje, iść z duchem czasu i codziennie dostosowywać się do wizji zmieniającego się świata. Bez znaczenia na wiek musi wykazywać się wysokimi kompetencjami cyfrowymi, wprowadzać aktywizujące metody pracy i sprostać rosnącym oczekiwaniom środowiska. Poza tym wszystkim, musi być sprawnym pedagogiem i psychologiem, życzliwym i pogodnym człowiekiem wzbudzającym zaufanie swoich wychowanków.

W tym szczególnym dniu, jako dyrektor szkoły, mam zaszczyt w imieniu własnym i uczniów podziękować za to wszystko nauczycielom. Chcę tutaj zacytować słowa amerykańskiego koszykarza Briana Conklina, który powiedział: „Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, ktoś, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł, do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania i działania”.

Dziękuję za wasze zaangażowanie w pracę, za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki wam uczniowie codziennie przychodzą tutaj z ochotą i chęcią do pracy. Praca nauczyciela nie należy do lekkich, ale dzięki temu, że każdego dnia na waszych twarzach gości uśmiech, atmosfera naszej szkoły jest wyjątkowa. Świetnie wyraża to łacińskie powiedzenie „Per aspera et astra”, czyli „Przez trudy do gwiazd”.

Dziękuję wam osobiście także za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej chwili, mogę liczyć na waszą pomoc, wsparcie i życzliwość. Nie mogę również w swoich podziękowaniach pominąć wszystkich pracowników niepedagogicznych, bez których nasza szkoła nie przypominałaby takiego miejsca, jakim jest. Organizm nie funkcjonowałby prawidłowo bez prawidłowego współdziałania poszczególnych organów. Nasz organizm – społeczność szkolna – funkcjonuje wspólnie również dzięki zaangażowaniu i pracy pracowników obsługi i administracji. Dzieci mogą liczyć na pomoc z ich strony, tak samo, jak ze strony nauczycieli. Dziękuję Państwu za to, że nasza szkoła sprawnie funkcjonuje jako instytucja. Jest ciepła, czysta, zadbana i bezpieczna. Dziękuję za pomoc udzieloną dzieciom, kiedy widzicie, że taka jest potrzebna, i za to, że zwracacie uwagę na ich zachowanie i pomagacie w procesie wychowania.

Na koniec chciałabym życzyć nauczycielom nieustającej satysfakcji z wykonywania tego trudnego zawodu, entuzjazmu, aktywności i radości oraz dalszych satysfakcjonujących osiągnięć w pracy zawodowej, a wszystkim pracownikom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia najskrytszych marzeń i optymizmu. Pozwolę sobie z tego miejsca pogratulować nowo wybranej Radzie Rodziców. Wierzę, że Państwa zaangażowanie i podejmowane działania będą dobrze służyć całej społeczności szkolnej. Liczę na zrozumienie i owocną współpracę. W tej trudnej rzeczywistości związanej z licznymi zmianami prawa i obawami o finanse, nieoceniana jest dobra współpraca z organem prowadzącym. Dziękuję panu burmistrzowi za wsparcie, na które mogę liczyć.

Tradycją tego dnia jest nagrodzenie tych z Państwa, którzy w ubiegłym roku szkolnym wyróżnili się swoją pracą i zaangażowaniem. Są wśród nas nauczyciele realizujący całoroczne programy edukacyjne, są tacy, dzięki działalności których szkoła wzbogaciła się o kolejne certyfikaty, dyplomy i podziękowania. Nagrodzeni zostali także nauczyciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, tolerancji oraz ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trudnościami w nauce lub potrzebującym szeroko rozumianej pomocy i wsparcia. Wszystkim nagrodzonym najserdeczniej dziękuję i gratuluję, życząc dalszych sukcesów.

Anna Rudy
dyrektor Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko

 

Nagrody dyrektora otrzymali: Ewelina Gacek, Dorota Nowak, Ewa Huet, Danuta Jóźwiak, Paulina Kostera, Agnieszka Kurowska, Hanna Kurowska, Alicja Kuska-Bartoszak, Joanna Nitek, Dariusz Pociecha, Honorata Pociecha, Iwona Tomaszewska, Beata Tonak, Julita Wika, Katarzyna Zagulska-Nowak.

Nagrody burmistrza otrzymali: Anna Rudy, Magdalena Koput.