Facebook

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko


PREZYDIUM SAMORZĄDU w roku szkolnym 2019/2020


Przewodnicząca

Teresa Tomaszewska

Zastępca Przewodniczącej
Mateusz Rosada

Sekretarz
Antonina Grygier

Skarbnik
Emil Nowak

Opiekunowie
Hanna Kurowska, Paulina Kostera

 

Dane aktualne na dzień 1 października 2019 r.