6b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.polski WS 6   pozal.matem.-1/1 IT 6 wf-1/2 MA sgD1
wf-2/2 #wf6 sgD2
2 8:55- 9:40 informatyka-1/2 HS 9i j.polski WS 6 j.angielski-2/2 AR 6 j.angielski-1/2 AK 3
j.angielski-2/2 AR 6
wf-1/2 MA sgD1
wf-2/2 #wf6 sgD2
3 9:50-10:35 matematyka IT 6 biologia LK 6 matematyka IT 6 j.polski WS 6 matematyka IT 6
4 10:45-11:30 godz.wych AB 6 matematyka IT 6 historia DJ 6 geografia AB 6 j.polski WS 6
5 11:50-12:35 technika 6 j.angielski-1/2 AK 5
j.angielski-2/2 AR 6
j.polski WS 6 plastyka HP 6 historia DJ 6
6 12:45-13:30 religia SN 6 religia SN 6 wf-1/2 MA sgM
wf-2/2 #wf6 sgD1
muzyka HP 6 j.angielski-1/2 AK 6
7 13:40-14:25 informatyka-2/2 HS 9i wdż-1/1 KG 6 wf-1/2 MA sgM
wf-2/2 #wf6 sgD1
   
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum