Facebook

Powstańcy Wielkopolscy z Obrzycka

Michał Bartol  -  mistrz piekarski, ur. 09.09.1897r., członek Towarzystwa

                            Gimnastycznego "Sokół", ochotnik, d-ca II kompanii.

Józef Bartoszak  - ur. 11.03.1873r. Zielonagóra, ochotnik, d-ca III kompanii,

                             czynny w Straży Ludowej.

Stefan Bydałek  -  ur. 29.08. 1879r. studniarz, Obrzycko, członek tajnej

                             organizacji w czasach zaborów, ochotnik, czynny w

                             Straży Ludowej.

Leon Golon  -       ur. 14.10.1896r. kupiec, Obrzycko, ochotnik kompanii

                             w Lubaszu, potem w Czrnkowie.

Ignacy Głuszak  -  ur. 28.07.1900r. kupiec, Obrzycko, ochotnik.

Franciszek Groszek  -  ur. 08.02.1873r. mistrz dekarski, Obrzycko, ochotnik.

Maksymilian Guz  -  ur. 11.12.1887r. organista, Obrzycko, ochotnik kompanii

                                czarnkowskiej.

Leonard Król  -   ur. 18.08.1883r. restaurator, Obrzycko, ochotnik.

Józef Szydłowski  -  ur. 07.02.1894r. Obrzycko, członek tajnej organizacji w

                                Warszawie, ochotnik.

Wincenty Taranczewski  -  ur. 07.07.1871r. Obrzycko, po wyzwoleniu był

                                 burmistrzem Obrzycka, członek tajnej organizacji,

                                 założyciel "Sokoła", czynny w Straży Ludowej.

Kazimierz Warnke  - ur. 09.09.1897r. kupiec, Klempicz, ochotnik, czynny w

                                 Straży Ludowej.

Konstanty Woźnicki  -  ur. 21.10.1891r. mistrz rzeźnicki, Obrzycko, ochotnik,

                                czynny w Straży Ludowej.

Pozostali Powstańcy, o których brak bliższych danych:

Michał Olejnik, Franciszek Leraczyk, Florian Fulik, Wincenty Kleist, Edward Gumny, Lech Stefan Mania, Stanisław, Jan i Kazimierz Świtkowscy, Wincenty Wachowiak, Stanisław Skowroński, Leon Wand, Kazimierz Magdziarz, Stanisław Paech, Stryjakiewicz, Holka, Stanisław Werner, Stanisław Krawczak, Jokel, Józef Szrama, Leon Stróżyński , Andrzej Miklajewski, Franciszek Auguściak, Józef Radlik, Marian Hejnowicz, Jan Podkomorski,  Sylwester Chmielewski, Stanisław Bruch, Franciszek Gawłowski, Stanisław Aberski, Kazimierz i Józef Agacińscy,   Władysław Czarnecki, Kazimierz Derda, Edwart GraumÜller, Sylwester Grochowina,  Franciszek Górzyński,  Jan i Kazimierz  Hejnowicz,  Jan Kaczmarek,  Wojciech Kowalski, Tadeusz Lambui,  Stefan Michalak, Stanisław Musiał,  Jan Otulakowski,  Piechocki Wacław  Priebe, Wincenty Przybysz, Roman Rychły,  Józef Stróżyk, Leon Szymaniak, Jan Walkowiak,  Franciszek Koszuda, Ignacy  i Stefan Dowrowolscy,  Wincenty Żurek,  Stefan Gumny, Andrzejewski.
Wymienieni nie wszyscy walczyli na froncie północnym, część na innych frontach oraz jako członkowie Straży Ludowej.
Polegli: Andrzejewski i Hajnowicz.           

 

"Cierpieli i  ginęli"

Poszedł z domu chłopak młody,

ojca, matkę pożegnał.

Nie wiedział czy wróci,

a jeśli, to kiedy?

Do powstania pognał.

Polska z grobu wstawała,

kruszyła łańcuchy niewoli,

za cenę cierpień i krwi

niepodległość odzyskiwała.

Walczyli o nią przodkowie

męczeni w pruskich więzieniach

i kazamatach dalekiej Syberii,

lecz drżeli przed nimi wrogowie,

bo dążeń do wolności

zagłuszyć się nie da.

W dążeniu do zwycięstwa

nie brakuje nam cierpliwości i męstwa,

lecz jak trudno odzyskany dom

uczynić szczęśliwym.

Dwieście też lat mija, jak przekupstwa,

intrygi, egoizm, wewnętrzna niezgoda

zaprzepaściły niepodległość Polski.

Wilk korzysta ze słabości jagnięcia,

wróg z niezgody i sąsiadów słabości,

często wtedy klęska nie do uniknięcia

a naród rzadko wyciąga z tego wnioski.

                                                                                                       Władysław Łybacki