Facebook

Patron
Powstańcy Wielkopolscy
Walczyli o Polskę.
Walczyli o wolność
I honor narodu.
Teraz my idziemy
Ich śladem.
Są naszym wzorcem,
Patronem naszej szkoły.

mgr M. Koput
 

Kalendarium

  • 10.01.1919r. - pod dowództwem Józefa Szramy wyruszył z Obrzycka na front północny oddział liczący 38 powstańców.

  • 15.09.1967r. - Szkole Podstawowej nadano imię Powstańców Wielkopolskich.

  • 03.05.1968r. - z okazji 50-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego miejscowy Związek Kombatantów ofiarował szkole tablicę pamiątkową, na której umieszczono krzyż powstańczy i napis    z nazwą szkoły.

  • 10.01.1969r. - na gmachu ratusza odsłonięto tablicę upamiętniającą wymarsz powstańców z Obrzycka.

  • 02.06.1975r. - Szkoła Podstawowa otrzymała sztandar.

  • 09.01.2004r. - Rada Miasta w Obrzycku nadała Gimnazjum imię Powstańców Wielkopolskich.