Facebook

Nasz patron
 
Szkoła w Obrzycku  ma swoją ciekawą historię. Bohaterów Powstańców Wielkopolskich wybrała na Patrona Szkoły ponad 35 lat temu. To godne imię szkoła przybrała na cześć 40-osobowego oddziału powstańczego w okolicach Czarnkowa i Wielenia oraz Ujścia i Chodzieży. O tym fakcie przypomina społeczności uczniowskiej i mieszkańcom Obrzycka, ufundowana przez kombatantów tablica pamiątkowa, wymurowana w 60-rocznicę powstania wielkopolskiego na ścianie Ratusza. Nie dziwi więc  nikogo fakt, że w Obrzycku- małym miasteczku, malowniczo położonym na skraju Puszczy Noteckiej powstańcze tradycje podtrzymuje szkoła podstawowa. Obok szkoły podstawowej od trzech lat w zespole szkół funkcjonuje także gimnazjum, w którym obchody Święta Patrona wpisano na stałe w kalendarz imprez szkolnych dnia 10 stycznia. Uczniowie i gimnazjaliści inaugurują obchody Patrona już 11 listopada szkolnym rajdem niepodległości, który przybrał charakter imprezy środowiskowej i cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Dzieci i młodzież razem ze swoimi nauczycielami, rodzicami po mszy św. za Ojczyznę oraz uroczystym złożeniu wiązanek przed tablicą pamiątkową na Rynku, wyruszają na daleką wędrówkę pieszą do lasów kobylnickich, gdzie znajduje się kolejne miejsce pamięci narodowej. Miejsce to jest dla obrzyczan szczególne, bowiem znajdują się tam dwie zbiorowe mogiły pomordowanych w II wojnie światowej z najbliższych okolic i Wielkopolski. Przyjeżdżają tam na zaproszenie szkoły autobusem szkolnym lub we własnym zakresie pozostali mieszkańcy, duchowni, władze lokalne, samorządowcy i razem z uczniami oddają pomordowanym hołd. Wszyscy uczestnicy rajdu na pamiątkę tego spotkania otrzymują od dyrektora szkoły okolicznościową plakietkę turystyczną. Dla wzbogacenia wiedzy o powstaniu wielkopolskim uczniowie na przełomie listopada i grudnia na lekcjach historii i w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej edukacji regionalnej przygotowują się do konkursów. Gimnazjaliści biorą udział w konkursie wiedzy o powstaniu Wielkopolskim, a młodsze dzieci w konkursie plastycznym, których prace eksponowane są na wystawie w szkole. Finaliści konkursów otrzymują dyplomy i wyróżnienia na uroczystym apelu w Dniu Patrona.

Dzień Patrona Szkoły to ważny dzień także dla całego środowiska. W miejscowej sali kinowej zasiadają zaproszeni goście; kombatanci, władze miasta i gminy, emeryci szkoły, mieszkańcy, by wspólnie wysłuchać przygotowanego przez uczniów programu artystycznego poświęconego pamięci powstania wielkopolskiego. Na zakończenie programu wszyscy uczestnicy ze sztandarami: szkoły, kombatantów i straży pożarnej udają się na Rynek, aby przy akordeonach werbli złożyć jeszcze raz wiązanki kwiatów i zapalić znicze przed tablicą pamięci powstańców wielkopolskich z Obrzycka. Do niedawna honorowym gościem w Dniu Patrona Szkoły był jedyny do dziś żyjący powstaniec z Obrzycka por. Sylwester Grochowina. Na spotkaniach z uczniami tryskał godnym pozazdroszczenia humorem i służy dobrymi radami. Obecnie ze względu na stan zdrowia p. Sylwester mieszka u swojej córki w Poznaniu i już nie odwiedza naszej szkoły, ale za to młodzież chętnie w dniu jego urodzin i imienin odwiedza go osobiście i przekazuje zacnemu Jubilatowi życzenia.

Szkoła szczyci się Izbą Pamięci Narodowej, w ostatnim roku znacznie zmodernizowaną i przeniesioną do bardziej bezpiecznego pomieszczenia. W pracach nad jej ostatecznym kształtem uczestniczyła młodzież kółka historycznego. Dzięki ich zaangażowaniu ekspozycja poszerzona została o nowe pamiątki i materiały zwłaszcza dotyczące powstańców wielkopolskich z Obrzycka. W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia zostały zorganizowane liczne fotografie i legitymacje powstańców. Na uwagę zasługują cenne źródła i materiały historyczne, odnalezione w organach miejscowego kościoła, pochodzące z lat 1926-1937 z archiwum działalności Towarzystwa Powstańców i Wojaków z Obrzycka. Tak zorganizowany ,,Kącik Patrona" w Izbie Pamięci jest dla ludzi z najbliższego terenu swoistą trybuną honorową, jest miejscem czci i najwyższym lokalnym uhonorowaniem szlachetnych ludzi i ich czynów. Izba Pamięci odgrywa istotną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Tu odbywają się lekcje historii, godziny wychowawcze oraz zajęcia kółka historycznego, na których uczniowie zdobywają i wzbogacają wiedzę o powstaniu wielkopolskim i regionie. Spotkania z historią w izbie umacniają w uczniach silne poczucie więzi z regionem oraz wpływają na postawy obywatelskie i patriotyczne. Przybliżone formy pracy z młodzieżą poświęcone Patronowi Szkoły i uzyskane tą drogą efekty cieszą się wielkim uznaniem w środowisku, służą kultywowaniu dziedzictwa i tożsamości regionalnej.


mgr Danuta Jóźwiak