Facebook

Krótka historia przedszkola

HISTORIA PRZEDSZKOLA

1 lipca 1945 r. w budynku parafialnym przy ul. Kościelnej zostało otwarte jednooddziałowe przedszkole. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty mówiące o działalności i organizacji przedszkola w pierwszych miesiącach jego istnienia. Pewne jednak jest, że otwarcie przedszkola było inicjatywą pani Janiny Kruppik. Mieszkańcy odnieśli się do tego pomysłu z pełną aprobatą i wspólnymi siłami zaopatrzyli przedszkole w sprzęt i zabawki.

Do 1948 r. przedszkole, w którym pobyt dzieci ograniczał się do 5 godzin dziennie, prowadziła pani Maria Pruszewicz. W tym samym roku przeniesiono przedszkole do budynku na ul. Kruppika (dawna ul. Dąbrowskiego), gdzie mieści się obecnie ośrodek zdrowia. Do przedszkola zgłaszano coraz więcej dzieci, co spowodowało otwarcie drugiego oddziału pięciogodzinnego. W 1950 r. panie Maria Pruszewicz i Helena Apelkowska - prowadzące przedszkole, zwiększyły czas opieki w jednym z oddziałów do 9 godzin, zapewniając w tym czasie dzieciom również wyżywienie.

Skutkiem przyjęcia dużej ilości dzieci było pojawienie się wielu trudności, ponieważ mimo wyposażenia sal, dotkliwie odczuwało się brak placu zabaw lub ogródka przedszkolnego, w którym dzieci spędzałyby bezpiecznie czas na świeżym powietrzu.

W 1959 r. rozbudowano szkołę, co spowodowało możliwość zagospodarowania starego budynku szkoły na przedszkole, przeprowadzono remont, wygospodarowano pomieszczenie na kuchnię oraz ogrodzono plac zabaw.

Regina Jażdżewska, która ówcześnie kierowała placówką wkładała ogromną pracę w to, aby dzieci miały jak najlepsze warunki do zabawy i edukacji. Mimo wielkiego zapału całego personelu trudności nadal rosły. Istniejące dwa oddziały (ok. 60 – 70 dzieci) były za małe na potrzeby mieszkańców, w związku z czym znaczna cześć małych pociech nie była przyjmowana do przedszkola.

1 stycznia 1958 r. Etat w przedszkolu otrzymała pani Bogumiła Dobrowolska, a od września tego samego roku stanowisko kierownicze objęła pani Urszula Olech.

Od tego czasu dzieci matek pracujących miały zapewnione już 3 posiłki dziennie.

W grudniu 1960 r. powstały urządzenia sanitarne w budynku łącznie z kanalizacją zewnętrzną, a co najważniejsze urządzono plac zabaw i ogródek przedszkolny.

Po wielu latach trudności i przeszkód przedszkole zaczęło prosperować systematycznie aż po dziś dzień.

W 1979 r. można było przyjmować do przedszkola wszystkie dzieci, które wcześniej nie zostały przyjęte, ponieważ uruchomiono podobną placówkę w sąsiedniej Zielonejgórze.

W styczniu 1985 r. pani Bogumiła Dobrowolska przeszła na emeryturę, a jej miejsce zajęła pani Janina Kaczmarek. W tym czasie działały dwa oddziały liczące ponad 30 dzieci każdy. Pracownikami pedagogicznymi były w tym okresie: Grażyna Hańczyk, Anna Niedźwiecka, Elżbieta Dankowska (przebywająca na urlopie wychowawczym). Pracownicy administracyjno – gospodarczy to: Władysława Jakubowska, Stefania Andrzejewska, Wanda Makosińska, Sabina Piechowiak, Alina Schwarz, Urszula Derda, Stefan Konieczny.

W nocy z 28.02 na 01.03.1989 r. przedszkole przeżyło swój największy dramat. W budynku przedszkola wybuchł pożar. Zniszczenia od ognia i wody wywołały łzy zarówno u pracowników przedszkola, jak i rodziców uczęszczających  dzieci. Tymczasowo umieszczono przedszkole w budynku szkoły – jedno pomieszczenie świetlicowe i sala na strychu, do których zwieziono ocalałe zabawki i sprzęty. Sytuacja ta sprawiła, że praca w tym okresie była bardzo trudna, spłonęły pomoce dydaktyczne, jakie posiadały nauczycielki oraz osobiste rzeczy dzieci. Byliśmy jednak pełni nadziei, gdyż władze gminne wyznaczyły miejsce na wybudowanie nowego przedszkola, zaczęły się prace, nauczycielki z dziećmi były wmurować kamień węgielny pod budowę nowego przedszkola. Zalano pierwszy strop i na tym pracę budowlane przedszkola zakończono – powodem okazał się brak pieniędzy. Zmiana władz (miasto rozdzielone z gminą) wpłynęła pozytywnie na strukturę przedszkola – dostaliśmy dwie sale, a kuchnia była wspólna dla szkoły i przedszkola, wydzielono sanitariaty dla przedszkola.

Z końcem 1991 r. po odejściu pani J. Wachowiak dyrektorem została pani Grażyna Hańczyk. Na przełomie 1991 i 1992 r. został zredukowany jeden z oddziałów, w związku z małą liczbą dzieci zapisanych na ten rok, za czym szła redukcja etatów. 1 stycznia 1994 r. do przedszkola włączone zostały dwa oddziały i w tym kształcie przedszkole prosperowało do 31.08.1999 r.

Od września 1999 r. oddziały „0” zostały przyłączone do szkoły, w związku z czym w przedszkolu utworzony został oddział 5 – latków. W roku szkolnym 2002/2003 dyrektorem placówki została Anna Niedźwiecka – Kijek. Przedszkole dwuoddziałowe istniejące do 31.08.2003 r. z dniem 01.09.2003 r. przedszkole włączono w strukturę Zespołu Szkół jako jeden oddział dzieci 3, 4, 5-letnich.